Dialectdienst 15 augustus, 10.00 uur, Ruurlo

15 aug is van oldsher een Mariafeestdag in de Katholieke karke. Dissen zundag neume wi’j “Maria ten Hemelopneming”. Maria is veur völle leu een veurspraak en un bronne van inspiratie in ut geleuf. Disse zundag vieren wi’j un oecumenische dialectdeenst in de PKN karke te Reurle
met as thema: “Zee brech oons bi’j mekare!” een deenst van ontmoeting en samenkomst.

Met medewarking van: Veurganger: M. Storteler, Organiste: Wil Kok, Ad-hoc koor: H. v.d. Berg – W. Heideman – J. Hukker en M. te Morsche, en de leden van de veurbereidingsgroep. De laezingen bunt: Effeziers 2, 17-22 en Lucas 1, 39-45,56

“Dit Mariafeest op 15 aug was oorspronkelijk de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Bethlehem en Jeruzalem. Dit lokale feest groeide uit tot het feest van de Koimesis tés Theotokon. (Het ontslapen (sterven) van de moeder Gods.) Keizer Mauritius voerde het in 582 in voor heel het oosten. Aanvankelijk werd nog niet gedacht aan een hemelvaart. Hoewel haar hemelopneming niet in de bijbel vermeld wordt, vaardigde Pius XII in 1950 het dogma uit (in Munificentissimus Deus) dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen en verheerlijkt.
Dit dogma ligt in de lijn van dat uit 1854 over de onbevlekte ontvangenis van Maria.
Vanwege Jezus staat Maria van begin tot eind aan de kant van de heilbrengende God als moeder van Gods Zoon.”
Bron: “Vieren met Maria” van werkgroep voor Liturgie Heeswijk.