In memoriam Gerhard van Dunnewold

Dinsdag 8 september 2020 overleed op de leeftijd van 88 jaar Gerhard van Dunnewold. Als predikant van achtereenvolgens de Lutherse kerkgemeente in Doetinchem, de hervormde gemeente Winterswijk en opnieuw de Lutherse kerk van Doetinchem was hij een warm en betrokken mens. Hij was zeer begaan met mensen die het moeilijk hadden. Tegen onrecht en het kleineren van mensen kon hij zich fel verzetten. In de omgang met mensen was hij veelal goed gehumeurd, goedlachs met een scherpzinnige relativerende humor.

Als één van de mensen van het eerste uur was hij in 1980 betrokken bij de totstandkoming van een werkgroep voor dialect en religie. Maar al aan het eind van de jaren 60 ging hij al regelmatig voor in kerkdiensten in de streektaal. Zo was hij meer dan 50 jaar een warm pleitbezorger voor kerkdiensten in de streektaal. Als rechtgeaard liefhebber van een verzorgde liturgie in de kerkdiensten werkte hij door alle jaren heen mee aan de vertalingen van passende liederen en Bijbelteksten.

Op 2 juni 2020 was hij voor een laatste keer aanwezig bij een bijeenkomst van de werkgroep. Zijn gezondheid liet veel te wensen over. Toch was zijn scherpzinnigheid op het gebied van taal nog volop aanwezig, evenals zijn humor en gulle lach. Als werkgroep zullen wij hem zeker missen. Wat zal blijven is zijn gevleugelde uitdrukking als er ‘te mooi’ vertaald werd: ‘Dat is ammaol wal mooi bedacht leu, maor… dat steet der neet!’

Voor de waardering voor zijn inzet op het gebied van de streektaal mocht hij in 2010 een boom planten bij het Schrieverspad (landgoed Kotmans in Miste). Het werd een es. Het bijbehorende opschrift paste bij zijn liefde voor de Lutherse kerk: ‘Hier stao ik en ik kan neet anders’. De boom zal blijven, als een passende herinnering aan een geliefd mens die de Achterhoek in zijn hart droeg.

Plaats een reactie