Teksten

In de afgelopen jaren zijn er enkele teksten in druk beschikbaar gekomen: ‘Het evangelie naor Lucas’ en ‘Prediker & het mooiste leed’ (Hooglied). Deze beide delen zijn uitgebracht in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap.

Daarnaast is er een volledige vertaling van de Psalmen gereed en zijn ook het evangelie naar Marcus en het evangelie naar Mattheus beschikbaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van het evangelie naar Johannes.

Verder zijn er een aantal korte bijbelgedeelten die vertaald zijn voor gebruik in de diverse dialectdiensten. Teksten nodig? Neemt u dan even contact met ons op!

In druk zijn in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap verschenen:

Het evangelie naor Lucas

Prediker-Hooglied

De onderstaande teksten zijn digitaal beschikbaar. Deze zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in kerkdiensten. Neem voor gebruik voor andere doeleinden contact met ons op.

(klik op de titel om het bestand in te zien)

Psalmen
Book Sprökke
Jona
Ruth
Het evangelie naor Mattheus
Het evangelie naor Marcus
Het evangelie naar Johannes
Wees gegroet (dialect)
Bede bi’j ‘n aoverlieden
Mozes vertellingen
De tien geboden, Exodus 20: 1 – 20