Dialect en Religie

Liederen en teksten voor kerkdiensten in het Achterhoeks en Liemers

Welkom

Liever lezen in het Achterhoeks? klik hier

Voor veel inwoners van de Achterhoek is het ‘achterhoeks dialect’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken. Bij kerkdiensten is een veelgehoorde opmerking dat alles veel dichterbij komt en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.

Sinds 1980 is er een werkgroep Dialect en Religie waarin gewerkt wordt aan vertalingen van teksten voor gebruik in kerkdiensten. Destijds maakte deze werkgroep deel uit van het Staringinstitituut. Tegenwoordig is deze groep verbonden aan het Ecal, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De werkgroep, bestaande uit kenners van het Achterhoeks dialect en dialectsprekende theologen, heeft zich tot doel gesteld om (kerk)liederen en bijbelgedeelten (uiteindelijk de gehele bijbel) vanuit de grondtekst te vertalen in het achterhoeks.

Inmiddels is er van de hand van deze werkgroep een derde vernieuwde versie van een eigen liedboek verschenen, het ‘Leedbook, liedboek in het Achterhooks en Liemers’ verschenen. In samenwerking met het Nederlands Bijbel Genootschap zijn er vertalingen van Hooglied (het mooiste leed), Prediker en het evangelie naor Lucas verschenen. Andere teksten zijn wel gereed maar nog niet in druk beschikbaar.

Voor verzoeken m.b.t. tot kerkdiensten in het dialect, lezingen of materialen kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek ook onze facebookpagina: klik hier…

© 2022 Dialect en Religie

Thema door Anders Norén